T PhamFounder & CEO

PPT_Crop_6x4_Cam
Lĩnh vực chuyên môn
 • Chiến lược kinh doanh
 • Marketing
 • Bán hàng và phân phối
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Tái cấu trúc và M&A
Trình độ chuyên môn
 • MBA, Marketing & Tài chính, The University of Texas at Dallas
 • BA, Tài chính Kế toán, Đại học Tài chính TP.HCM

Gần 30 năm làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp lớn, nhỏ của Việt Nam, Tony Phạm đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện các chiến lược kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp. Từng tư vấn cho doanh nghiệp tái cấu trúc và triển khai thực hiện thành công các dự án tái cấu trúc doanh nghiệp, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Nhà tư vấn thành công chỉ khi công việc tư vấn mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Tóm tắt quá trình làm việc:
 • Phó Tổng Giám Đốc phụ trách tài chính và phát triển kinh doanh, Công ty Nutifood.
 • Phó Tổng Giám Đốc phụ trách marketing, sales, và tài chính, Công ty Cầu Tre.
 • Giám Đốc Điều hành Kinh doanh, Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk.
 • Giám Đốc Thương Mại, Công ty Interflour Việt Nam
 • Giám Đốc Tài chính, Công ty Kimberly Clark Việt Nam.
 • Giám đốc Kế hoạch Tài chính, Phó Giám Đốc Tài chính Công ty PepsiCo Việt Nam.
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Bằng kinh nghiệm, sự tậm tâm và tinh thần trách nhiệm, anh T. Phạm đã tư vấn cho Ban điều hành CT SJC thực hiện thành công tái cấu trúc, cải thiện rõ rệt kết quả kinh doanh và tài chính của công ty và lợi ích cho cổ đông.

placeholder
Tran H. Binh
Tổng Giám Đốc, CT SJC

Let's turn ideas into reality, create new opportunities, create new value, and do right things the right way!