Business Restructuring 01

Tái cấu trúc & M&A

Tái cấu trúc là việc đánh giá lại tổng thể những yếu tố nội tại doanh nghiệp từ tình hình kinh doanh, tài chính, cơ cấu tổ chức, hiệu quả hoạt động cho đến hiện trạng và xu hướng của lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động.
Từ đó, xem xét lại mục tiêu của doanh nghiệp, chiến lược và những kế hoạch hành động cụ thể cần phải làm để thực hiện chiến lược mới và đạt được mục tiêu mới.

Nhiều người hiểu lầm tái cấu trúc là tập trung vào cấu trúc của tổ chức, sơ đồ tổ chức, mô hình tổ chức, con người. Thực tế thì những nội dung này cũng chỉ là một phần của quá trình tái cấu trúc.

Rà soát toàn diện
  • One
  • Two
  • Three

Tái cấu trúc là sự rà soát lại toàn diện từ tầm nhìn cho đến mục tiêu và thiết kế lại cả hệ thống kinh doanh và quản trị cho hiệu quả và phù hợp với hoàn cảnh mới, tầm nhìn mới.

Khi nào cần tái cấu trúc

Người ta thường nghĩ rằng tái cấu trúc chỉ cần khi công ty gặp khó khăn. Thực tế, tái cấu trúc là cần thiết trong những tình huống như sau:

  • Công ty đang kinh doanh đi xuống, đang thua lỗ, khủng hoảng
  • Xuất hiện xu hướng mới, cơ hội mới, thách thức mới có tầm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp
  • Công ty cần tái cấu trúc cho hiệu quả hơn chuẩn bị cổ phần hóa
  • Công ty cần tái cấu trúc sau khi hoàn tất nghiệp vụ M&A
  • Cần tái cấu trúc để áp dụng công nghệ quản trị tiên tiến hơn
How can we help you?

Vui lòng email hoặc điện thoại cho chúng tôi để được tư vấn cụ thể!

Tái cấu trúc liên quan đến mảng nào

Tất cả các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp đều liên quan và tham gia vào trong quá trình tái cấu trúc.

1. Bắt đầu từ tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược của cổ đông và ban điều hành doanh nghiệp.

2. Tiếp đến marketing, bán hàng, phân phối, dịch vụ khách hàng

3. Sản xuất, R&D, kỹ thuật, mua hàng,

4. Tài chính, nhân sự, kiểm soát, etc.

Tái cấu trúc mất bao lâu

Quá trình tái cấu trúc ở công ty có qui mô vừa và nhỏ ước tính cần từ 6 đến 12 tháng để hoàn tất tùy thuộc vào ngành nghề, qui mô, tính chất của hoạt động của doanh nghiệp.

Một mùa làm kế hoạch kinh doanh của một doanh nghiệp thông thường từ 2 đến 3 tháng. Tái cấu trúc đòi hỏi nhiều thời gian hơn cho việc hoạnh định, đồng thời cần thời gian để triển khai thực hiện. Sau đó là theo dõi, đánh giá, điều chỉnh cho đến khi cấu trúc mới hoạt động trơn tru và hiệu quả.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?