analysis financial graph business planning management concept top angle view desktop laptop smartphone checklist paper documents report office stuff horizontal vector illustration

Kế hoạch Kinh doanh

Xây dựng một kế hoạch kinh doanh cụ thể, khả thi, dễ triển khai thực hiện, dễ kiểm soát và đo lường đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng góp phần quyết định vào sự thành công của doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam chúng ta vẫn hoạt động kinh doanh tốt mặc dù doanh nghiệp không cần phải có một kế hoạch kinh doanh được lập ra cụ thể và chi tiết. Kế hoạch đó nằm trong đầu của người chủ, của người lãnh đạo doanh nghiệp. Cả bộ máy doanh nghiệp vận hành theo sự chỉ đạo và hướng dẫn hàng ngày hàng tuần của người chủ doanh nghiệp thường cũng là người lãnh đạo doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khi doanh nghiệp phát triển đến một qui mô nhất định, vượt khỏi sự khả năng điều hành và kiểm soát tập trung của người lãnh đạo thì hoạt động của doanh nghiệp sẽ gặp nhiều trở ngại.

Allstar Vietnam với kinh nghiệm của mình có thể giúp cho doanh nghiệp cải thiện hạn chế này.

Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch một cách kỹ lưỡng và sát với thực tế của doanh nghiệp bằng những phương pháp đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, có tính thực tế cao, không rườm ra hình thức.

Kế hoạch rõ ràng mang lại tiếng nói chung

  • One
  • Two
  • Three

Kế hoạch rõ ràng sẽ dễ truyền đạt một cách thông suốt đến các cấp quản lý có liên quan giúp bộ máy vận hành trơn tru và hiệu quả. 

Kế hoạch kinh doanh và chiến lược

Kế hoạch kinh doanh thì phải SMART! Ai cũng từng nghe qua, biết qua. Nhưng rất ít doanh nghiệp làm được một cách thấu đáo.

Những lỗi thông thường hay mắc phải làm cho kế hoạch kinh doanh trở thành hình thức, không có tác dụng thực sự. Bao gồm: cố ý đặt mục tiêu cao để phấn đấu, chủ quan trong tính toán, kế hoạch không đồng bộ

Qui trình xây dựng kế hoạch kinh doanh

Qui trình dành cho các doanh nghiệp đang hoạt động gồm các bước cơ bản sau đây:

1. Đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh của năm tài chính hiện hành và các năm gần đó. So sánh mục tiêu đề ra, đánh giá xu hướng của doanh nghiệp.

2. Phân tích, đánh giá các yếu tố nội tại của doanh nghiệp và giải pháp.

3. Phân tích thị trường, xu thế, cơ hội, thách thức và giải pháp.

4. Xác định lại tầm nhìn, định hướng, chiến lược, mục tiêu tổng thể.

5. Kế hoạch hành động của tất cả các đơn vị bên dưới và các mục tiêu cụ thể cho từng đơn vị.

6. Kế hoạch tài chính.

Performance review

  • One
  • Two
How can we help you?

Vui lòng email hoặc điện thoại cho chúng tôi để được tư vấn cụ thể!

Vui lòng gọi cho chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Cám ơn!