Chiến lược Bán hàng và Phân phối

Chiến lược bán hàng và phân phối là một trong những chiến lược cốt lõi của bất kỳ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hay thương mại và dịch vụ. Sản phẩm tốt, thương hiệu mạnh nhưng chiến lược bán hàng không đúng đắn thì doanh nghiệp cũng thất bại. Bao nhiêu chi phí đầu tư cho nghiên cứu phát triển sản phẩm, cho nhà máy, cho tiếp thị đều biến mất.

Chiến lược bán hàng bao gồm mô hình phân phối, tổ chức đội ngũ, chính sách cho khách hàng, chính sách cho đội ngũ bán hàng, đầu tư marketing cho thị trường…là một trong những phần khó nhất, lẩn quẩn nhất mà hầu như doanh nghiệp nào cũng gặp phải.

  • One
  • Two

Một chiến lược bán hàng tốt cần có

Hiệu quả

Doanh số cao nhất với chi phí thấp nhất. Để đạt được điều này, cần phân tích đánh giá kỹ đặc thù ngành hàng, vị thế của sản phẩm, vị thế của doanh nghiệp trên thị trường, khả năng tài chính, etc.

Khích lệ

Một chiến lược bán hàng tốt, mô hình bán hàng tốt phải khích lệ được tinh thần làm việc, sự sáng tạo, tự giác, và sự cống hiến hết lòng vì khách hàng và vì doanh nghiệp của đội ngũ bán hàng.

Segregated Accounts

Investor’s money is kept in segregated accounts with top-tier banks that cannot be claimed by creditors or used by us. Account base currencies are available in EUR, GBP, USD, CHF and JPY.

Negative Balance Protection

Through the use of an automated transaction monitoring and risk management system, a Consulting WP client’s account will never be allowed to reach negative balance.

Extreme Transparency Policy

Our Extreme Transparency Policy ensures that the client receives a transparent price feed, transparent liquidity, transparent historical data, transparent market information at all times.

USD 825.000.000 NOP

The total value of all of the client’s open positions combined (net open position) may not surpass USD 825.000.000.

Tại sao chọn chúng tôi

Raw Spreads

Receive premium pricing from Top Tier financial institutions. Pricing from Top Tier financial institutions.

Read More

No Dealing Desk

With Consulting WP you’ll get no re-quotes, no dealer intervention and fair order execution.

Read More

State of the Art

Trade Forex and CFDs with the world’s best trading platforms on your desktop or mobile device.

Read More