Our team grid

 • T Pham

  Founder & CEO

  Mục đích của Allstar Vietnam là cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị thực sự...

  view profile
 • Nguyễn Hiệp

  Chief Finance Officer

  Với kiến thức chuyên môn không chỉ riêng về tài chính kế toán, quản trị rủi...

  view profile
 • Ashley Hardy

  VP Sales and Marketing

  She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

  view profile
 • Dennis Norris

  Chief Marketing Officer

  He has helped Business WordPress Theme reach new heights and enter new markets. His skills of understanding...

  view profile
 • Gina Kennedy

  Administrator

  As we help other companies grow, she helps us grow. She handles all the internal work at WP consulting...

  view profile
 • Fernando Torres

  Tax Consultant

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

  view profile
Cần thêm thông tin?

Vui lòng email hoặc gọi cho chúng tôi để trao đổi cụ thể hơn!

Mục tiêu của chúng tôi

Mục tiêu của Allstar Vietnam không phải là cố gắng để có thật nhiều khách hàng, doanh thu và lợi nhuận mà để đem lại sự thay đổi có giá trị, có ý nghĩa cho khách hàng và cho chính mình.

Let's turn ideas into reality and create new opportunities!